Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJE RADOVA NA POSTAVLJANJU NOVE PROMETNE SIGNALIZACIJE I IZVEDBA UZDIGNUTOG PJEŠAČKOG PRIJELAZA NA NERAZVRSTANOJ CESTI PLANSKE OZNAKE GMU1 - ULICA I.G.KOVAČIĆA

18.10.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na postavljanju nove prometne signalizacije i izvedba uzdignutog pješačkog prijelaza na nerazvrstanoj cesti planske oznake GMU1 - ulica I.G. Kovačića
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava božićno-novogodišnje iluminacije

13.10.2023.

Predmet nabave je nabava božićno- novogodišnje iluminacije.
 

CPV oznaka: 31522000-1 Svjetla za novogodišnje/božićno drvce.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

06.10.2023.

        Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 944-01/22-02/11, URBROJ: 2170-31-02/1-23-7 od 29. rujna 2023. godine  i Zaključka općinskog načelnika, KLASA: 943-01/20-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-22 od 3. listopada 2023. godine općinski načelnik raspisuje
 

 

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Punat
 

Prilog: 
Natječaji

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - VIŠI REFERENT - PROMETNI I KOMUNALNI REDAR, za obavljanje vježbeničkog staža

22.09.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
 
NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto

VIŠI REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), za obavljanje vježbeničkog staža na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
 

Natječaji

Stranice