GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU

07.06.2018.
Dokumenti

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 108. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 8/18) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17), 12. sjednici održanoj 5. lipnja 2018. godine. Izvještaj je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 18/18.