I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA O UTVRĐIVANJU PRIORITETNIH PODRUČJA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA ČIJE AKTIVNOSTI DOPRINOSE ZADOVOLJENJU JAVNIH POTREBA OPĆINE PUNAT ZA 2020. GODINU

19.06.2020.
Odluke

Uslijed nepovoljne opće zdravstvene i gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj uzrokovane epidemijom koronavirusa COVID-19 i odlukama Vlade RH o odgodi naplate poreza na dohodak, turističkih pristojbi, komunalnih naknada i drugih prihoda, a zbog očekivanog lošeg priljeva sredstava u Proračun Općine Punat za 2020. godinu i ocjene da isti neće biti u mogućnosti financijski pokriti niti minimalne planirane standarde, predlaže se donošenje I. Izmjene i dopune Programa o utvrđivanju prioritetnih područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Punat za 2020. godinu.
Ovim I. Izmjenama i dopunama smanjit će se sredstva osigurana po prioritetnim područjima za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Punat za 2020. godinu i to na jednaki način prema svim udrugama.
Sukladno Obrascima proračuna udruga za ugovorene programe i projekte, a koji su sastavni dio svakog ugovora o financiranju, financirat će se hladni pogon u iznosu 100% od ukupno planiranih sredstava, dok će se sredstva za ostale planirane programske aktivnosti financirati u iznosu 70% od ukupno planiranih sredstava, stoga je Općinsko vijeće Općine Punat donijelo I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA O UTVRĐIVANJU PRIORITETNIH PODRUČJA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA ČIJE AKTIVNOSTI DOPRINOSE ZADOVOLJENJU JAVNIH POTREBA OPĆINE PUNAT ZA 2020. GODINU na 29. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine.