KORISNICI KONCESIJSKIH ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU 2020. GODINE