OBRAZLOŽENJE

27.09.2017.
Dokumenti

Najvažniji razlozi za predložene izmjene i dopune temeljene na članku 43. Zakona o proračunu su:
- Usklađenje rashodovne strane sa realnom procjenom mogućnosti i veličinom realizacije istih
- Usklađenje prihodovne strane sa procjenom realizacije
- Pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 854.368,07 kn
- Prijenos i raspodjela neutrošenih namjenskih prihoda iz 2016.godine u iznosu 630.878,76 kn namjenskih prihoda i 370.887,83 općih prihoda. 

OBRAZLOŽENJE