NATJEČAJ za za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - za radno mjesto referenta za pisarnicu i pismohranu

12.05.2021.
Natječaji

Objavljen je Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za radno mjesto referenta za pisarnicu i pismohranu (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
“NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“
 na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 6/21 22. siječnja 2021. godine.

Detalji natječaja i obavijest o provedbi - U PRILOGU:


Zadnja objava na web stranici: objava Poziva na prethodnu provjeru znanja, 23. veljače 2021. godine
Zadnja objava na web stranici: objavom Rezultata pisanog testiranja, 1. ožujka 2021. godine
Zadnja objava na web stranici: objavom Rang liste, 8. ožujka 2021. godine
Nakon provedenog postupka natječaja za prijam u službu i provjere znanja i sposobnosti, u službu za radno mjesto referenta za pisarnicu i pismohranu  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat primljena je kandidatkinja Antonela Karabaić.

Zadnja izmjena na stranici 12. svibnja 2021. u 14:15 sati.