PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI OPĆINE PUNAT

04.02.2022.
Dokumenti

Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Punat, za razdoblje od 1. travnja 2021. godine do 31. ožujka 2031. godine, izrađen po ovlaštenom izrađivaču sukladno Zakonu o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18, 32/19 i 32/20) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dana 22. srpnja 2021. godine dalo Suglasnost, KLASA: UP/I-323-03/20-02/145, URBROJ: 525-11/0639-21-5 te ovjerilo s danom 26. kolovoza 2021. godine.

PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI OPĆINE PUNAT