Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu

27.12.2019.
Dokumenti

Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 25. sjednici održanoj 20. prosinca 2019. godine. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu objavljene su u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj