OBRAZLOŽENJE

26.12.2018.
Dokumenti

Člankom 39. Zakona o proračunu propisan je način donošenja proračuna i izmjena i dopuna proračuna te je određeno da se izmjene i dopune proračuna provode po postupku za donošenje proračuna i projekcije. Istim čl. Zakona propisano je da se proračun donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske te takav oblik izvještavanja predstavlja  zakonsku formu koja se javno objavljuje.

OBRAZLOŽENJE