OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - RANG LISTA KANDIDATA

16.08.2018.
Natječaji

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referenta za pisarnicu i pismohranu, na određeno vrijeme po okončanoj prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti objavljuje RANG LISTU KANDIDATA - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 16. kolovoza 2018. godine u 08:15.
 


Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referenta za pisarnicu i pismohranu, na određeno vrijeme objavljuje POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- 
Oglas za prijam u službu referenta za pisarnicu i pismohranu, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj web stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 16. srpnja 2018. godine.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 3 kandidata čija je prijava pravodobna, uredna i koja ispunjava formalne uvjete iz oglasa, a koje će se održati 14.8. (utorak) 2018. godine s početkom u 9:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.

Cjeloviti tekst Poziva - U PRILOGU:
Zadnja izmjena na stranici 30. srpnja 2018. godine u 11:05 sati.


Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto  REFERENT ZA PISARNICU I PISMOHRANU – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova (uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci) uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj internet stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 16. srpnja 2018. godine.

Tekst oglasa i obrazac privole - U PRILOGU: