III. IZMJENA I DOPUNA UPU 3 – GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA N1 - CENTRALNO NASELJE PUNAT

09.10.2020.
Prostorno planiranje

Općinsko vijeće Općine Punat donijelo je Odluku o izradi III. izmjena i dopuna UPU 3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“  broj 33/20).
 O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Općine Punat.  
Detaljne obavijesti o tijeku izrade III. izmjena i dopuna UPU 3 – građevinsko područje naselja N1 – Centralno naselje Punat  mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat,  Novi put 2, tel. 854-140, na web stranici Općine Punat ili putem e-maila: opcina@punat.hr.

Tekst Odluke - U PRILOGU: