OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme- Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

29.07.2019.
Natječaji

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto viši stručni suradnik/ca za proračun i financije, na određeno vrijeme objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj web stranici Općine Punat i oglasnoj ploči Općine Punat dana 15. srpnja 2019. godine objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca, za zamjenu zbog duže vrijeme odsutnog službenika, na radno mjesto viši stručni suradnik/ca za proračun i financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata čije prijave su pravodobne, uredne i koje ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa, a koje će se održati: 6.8. (utorak) 2019. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.

Detalji poziva - U PRILOGU:


Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 4/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto: 
- VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA ZA PRORAČUN I FINANCIJE– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme -  zamjena zbog duže vrijeme odsutnog službenika, do povratka odsutnog službenika na posao, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj internet stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 15. srpnja 2019. godine.

Detalji oglasa i obavijest u vezi provedbe natječaja - U PRILOGU