Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

02.06.2023.

Zadnja izmjena: 02.lipnja 2023. godine objavom Odluke o izboru najbolje ponude - u prilogu.
 

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 i Odluke i izmjeni i dopuni Odluke KLASA:081-01/22-01/1, URBROJ:2170-31-02/1-23-28 raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Natječaji

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR

31.05.2023.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje

NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
 

REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.
 

Natječaji

JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA

22.05.2023.

Na temelju članka 9. Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/20 i 11/21) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA:081-01/23-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-1 od 22. svibnja 2023. godine) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje
 

Javni poziv za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta
 

Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećoj lokaciji:
 

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

04.05.2023.

Zadnja izmjena na stranici 04.05.2023. u 14:25 objavom Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/22-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-22-8 i Odluke i izmjeni i dopuni Odluke KLASA:081-01/22-01/1, URBROJ:2170-31-02/1-23-28 raspisuje se

 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OU 50 ULICA RAPSKA

28.04.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na izgradnji OU50 Ulica Rapska sukladno troškovniku (Prilog 2).
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

„PONUDA: IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OU50 ULICA RAPSKA“
 

Natječaji

Stranice