Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

17.05.2024.

Zadnja izmjena na stranici 17.05.2024. godine objavom Odluke o izboru najbolje ponude - u prilogu.
 

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/24-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-24-5 raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Natječaji

JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA ZA NASELJE STARA BAŠKA

14.05.2024.

Zadnja izmjena na stranici 14.05.2024. godine objavom Liste podnositelja prijava - u prilogu.

 

Na temelju članka 9. Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/20, 11/21 i 8/24) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA:081-01/23-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-1 od 22. svibnja 2023. godine) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje
 
Javni poziv za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta za naselje Stara Baška

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT ZA RAZDOBLJE OD 2024. GODINE DO 2028. GODINE

13.05.2024.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za razdoblje od 2024. do 2028. godine („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 8/24), članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 36/22), općinski načelnik Općine Punat raspisuje
 
Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Punat za razdoblje od 2024. do 2028. godine
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE RADOVA I NABAVA OPREME ZA GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PUNTU

23.04.2024.

Predmet nabave je izvođenje radova i nabava opreme za građenje i opremanje dječjeg igrališta u Puntu sukladno Troškovniku (prilog 2.).
 

 CPV oznaka: 45236210-5 Radovi na gornjem ustroju za dječja igrališta

                      37450000-7 Oprema za sportove na igralištima i terenima.
 

Natječaji

Stranice