PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

26.07.2019.
Dokumenti

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18- u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/18 i 10/19) općinski načelnik donio je 24. srpnja 2019. godine Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite

Plan djelovanja civilne zaštite