I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini

28.06.2018.
Dokumenti

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni  tekst,  82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 147/14  i 36/15)  i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 13. sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, donijelo je 1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini.
Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 19/18.