ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCIJE I IMOVINU

28.11.2017.
Uprava

Na temelju čl. 32. stavka 1. točke 14. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 - pročišćeni tekst) i čl. 25. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Punat ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 25/09, 13/13, 8/15 i 16/17) Općinsko vijeće Općine Punat na 3. je sjednici, održanoj 11. srpnja 2017. godine, donijelo Rješenje o izboru članova Odbora za proračun, financije i imovinu.


Članovi Odbora su:

Rajko Vulin - predsjednik
Osman Alić - član
Meri Valenčić - članica
Branka Fugošić - članica
Nikica Galjanić - članica


Odbor za proračun, financije i imovinu:

- razmatra sustav financiranja javnih potreba u Općini Punat,

- razmatra proračun Općine Punat, odluku o izvršenju proračuna Općine Punat i završnog računa proračuna Općine Punat,

- razmatra i druga pitanja iz područja proračuna i financija,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.


Zadnja izmjena na stranici 28. studenog 2017. u 09:05 sati