JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat

22.05.2019.
Natječaji

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18)  raspisuje se JAVNI POZIV za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Punat u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za radno mjesto REFERENT/ICA ZA PISARNICU I PISMOHRANU – 1 izvršitelj.
Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: «Javni poziv za stručno osposobljavanje» na adresu: OPĆINA PUNAT,  Novi put 2,
51521 Punat. Prijave se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 8 (osmi) dan od dana objave Javnog poziva odnosno zaključno do 30. svibnja 2019. godine.

Po provedenom postupku na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pisarnici i pismohrani Općine Punat primljena je kandidatkinja Silvija Lipovac.

Tekst javnog poziva - U PRILOGU: