II. izmjena i dopuna Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukutre u Općini Punat u 2018. godini

26.12.2018.
Dokumenti

II. izmjenu i dopunu Programa gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukutre u Općini Punat u 2018. godini donijelo je Općinsko Vijeće Općine Punat na svojoj 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine.
Dokument je objavljen u "Službenim novinama PGŽ" broj 42/18.