Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - PROMETNI REDAR

24.04.2017.
Natječaji

UPDATE 24. TRAVNJA 2017.!
Objavljuje se Odluka o poništenju natječaja.
Odluka u PRILOGU:
 

UPDATE 11. TRAVNJA 2017.!
Objavljuje se Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Kandidat pozvan na pisano testiranje (naveden pod točkom 1.) treba pristupiti pisanom testiranju u prostorije Općine Punat, na adresi Novi put 2, u srijedu 19. travnja 2017. godine u 10:00 sati.
Tekst poziva u PRILOGU:
 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto: REFERENT- PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 16/17 od 22. veljače 2017. godine.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Tekst i detalji natječaja u prilogu: