Listopad 2023

OBAVIJEST RODITELJIMA - BOŽIĆ 2023. GODINE

31.10.2023.

Općina Punat poziva sve roditelje djece rođene od 1.12.2017. godine do 1.11.2023. godine  koja nisu obuhvaćena programima vrtića, odnosno jaslica da prijave svoju djecu Jedinstvenom upravnom odjelu kako bi se  kao i svake godine osigurali pokloni za najmlađe povodom nadolazećih blagdana.

 

Prijave se šalju putem e-maila: vedrana.dunato.polonijo@punat.hr s navedenim djetetovim podacima:

- ime i prezime
- datum i godina rođenja
- spol

Obavijesti

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE PUNAT

31.10.2023.

        Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22), članka 2. i  5. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) i Zaključka Općinskog vijeća, KLASA: 024-05/23-01/04, URBROJ: 2170-31-02/1-23-24 od 17. listopada 2023.

Natječaji

Javni natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

31.10.2023.

      Zadnja izmjena na stranici 31.10.2023. godine objavom Liste učenika i studenata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. - U prilogu.

      Na temelju članka 15. Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/18 i 28/23), nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Punat za školsku/akademsku godinu 2023./2024. te sukladno dostavljenom Zapisniku, Jedinstveni upravni odjel Općine Punat donosi Listu učenika i studenata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. Idući tjedan objavit će se Odluka o dodjeli stipendija temeljem koje će se s učenicima i studentima sklopiti ugovori o stipendiranju.
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJA RADOVA NA UREĐENJU OBJEKTA NA ADRESI I.G.KOVAČIĆA 81

19.10.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na uređenju objekta na adresi I.G. Kovačića 81
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJE RADOVA NA POSTAVLJANJU NOVE PROMETNE SIGNALIZACIJE I IZVEDBA UZDIGNUTOG PJEŠAČKOG PRIJELAZA NA NERAZVRSTANOJ CESTI PLANSKE OZNAKE GMU1 - ULICA I.G.KOVAČIĆA

18.10.2023.

Predmet nabave je izvođenje radova na postavljanju nove prometne signalizacije i izvedba uzdignutog pješačkog prijelaza na nerazvrstanoj cesti planske oznake GMU1 - ulica I.G. Kovačića
 
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA

18.10.2023.

Zadnja izmjena na stranici, objava Odluke o odabiru 18. listopada 2023. godine u 09:20 sati.

Predmet nabave je građenje i opremanje dječjeg igrališta na z.č. 9136/1 k.o. Punat sukladno Troškovniku.

CPV oznaka: 34928400-2 Urbana oprema.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - NABAVA I DOPREMA STOLOVA I STOLICA ZA ZGRADU NARODNOG DOMA U PUNTU

18.10.2023.

Zadnja izmjena na stranici, objava Odluke o odabiru 18. listopada 2023. godine u 09:20 sati.

Predmet nabave je nabava i doprema stolova i stolica za zgradu Narodnog doma u Puntu sukladno troškovniku (Prilog 2.).
 

CPV oznaka: 39110000-6 Sjedala, stolice i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi.
 

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Nabava božićno-novogodišnje iluminacije

13.10.2023.

Predmet nabave je nabava božićno- novogodišnje iluminacije.
 

CPV oznaka: 31522000-1 Svjetla za novogodišnje/božićno drvce.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

OPĆINA PUNAT
Novi put 2
51521 Punat

Natječaji

Stranice