Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Prgon u Puntu

13.11.2019.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za izgradnju oborinske odvodnje u Ulici Prgon u Puntu. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: OBORINSKA PRGON“.            
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 19. studenog 2019. godine do 12:00 sati. Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.

Tekst poziva s ponudbenim listom i troškovnik - U PRILOGU: