OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme - Referent/ica prometni i komunalni redar

21.02.2020.
Natječaji

REZULTAT NATJEČAJA: Po provedenom postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, između dva kandidata koja su pristupila testiranju, izabran je kandidat Matej Noušak.

Zadnja izmjena na stranici 28. veljače 2020. objavom rezultata natječaja.


Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat na radno mjesto referent- prometni i komunalni redar, na određeno vrijeme objavilo je Oglas za prijam u službu referenta- prometni i komunalni redar, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj web stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 11. veljače 2020. godine. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata čije prijave su pravodobne, uredne i koje ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa, a koje će se održati: 
26.2. (srijeda) 2020. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.
 
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Tekst Poziva - U PRILOGU
 


Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme za radno mjesto REFERENT- PROMETNI I KOMUNALNI REDAR– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova (uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci) uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca. 
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj internet stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 11. veljače 2020. godine.