NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela

12.11.2020.
Natječaji

Zadnja promjena na stranici 12. studenog 2020. godine u 16:00 sati.

Objavljuje se Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat čija prijava je pravodobna, uredna i koja ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja, a koje će se održati: 17. studenog (utorak) 2020. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.
Detalji Poziva - U PRILOGU:


 

Raspisan je natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“
Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" broj 118/20 od 28. listopada 2020. godine.

Detalji natječaja i obavijest o provedbi - U PRILOGU:


„Nakon provedenog postupka natječaja za imenovanje pročelnika i provjere znanja i sposobnosti, na natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat primljena je kandidatkinja Ivana Svetec.“