Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat

18.05.2021.

 Vijeće za koncesijska odobrenja daje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuju niti ograničuju opću upotrebu pomorskog dobra.
 
Odlukom o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/21, 6/23) na području Općine Punat imenovani su članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat u sastavu:

Predstavnici Općine Punat:

 

1. Anamarija Rimay Bjelobaba - Predsjednica vijeća
2. Boris Sindičić - Zamjenik predsjednice vijeća
3. Marinko Žic
 
Predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije:
1. Zlatan Marunić, voditelj Odsjeka za pomorsko dobro i koncesije u Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije
 
Predstavnik Lučke kapetanije Rijeka, Lučke ispostave Punat:
1. Marino Ivošić, kapetan Lučke ispostave Punat
 

Od 2018. godine, sjednice Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru možete pratiti putem E-sjednica - OVDJE

Od studenog 2019. godine, na našem "Info servisu za građane" možete preuzeti OBRAZAC Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2021. godinu i I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2021. godinu te pribavljene Potvrde na iste možete pronaći niže u ovoj objavi.

Donesena je II. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2021. godinu te pribavljena II. dopuna Potvrde na Plan, a koje možete pronaći niže u ovoj objavi.

Zadnja izmjena na stranici: 08. rujna 2021. godine u 07:20 sati 

PROPISI:
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 141/06, 38/09, 56/16, 98/19)
Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14)

 

 

Prilog: