Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru Općine Punat

18.05.2021.

Vijeće za koncesijska odobrenja na području Općine Punat ima pet članova. Tri su člana predstavnici Općine Punat: Davor Pijaca iz Stare Baške, Lana Orlić i Vedrana Dunato Polonijo,  jedan je član predstavnik PGŽ-e, Zlatan Marunić iz Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze, a 1 je član predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture RH, Marino Ivošić, lučki kapetan LI Punat.

Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Punat donijelo je na prijedlog općinskog načelnika Općine Punat Općinsko vijeće Općine Punat na 26. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine. 

Od 2018. godine, sjednice Vijeća za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru možete pratiti putem E-sjednica - OVDJE

Od studenog 2019. godine, na našem "Info servisu za građane" možete preuzeti OBRAZAC Zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Donesena je I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2021. godinu te pribavljena I. dopuna Potvrde, koje možete pronaći niže u ovoj objavi.
 
NAPOMENA:
 
I. Izmjena i dopuna još nije stupila na snagu te će svi zahtjevi za davanje koncesijskog odobrenja podneseni prije stupanja na snagu smatrati preuranjenima. Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja takve će zahtjeve rješenjem odbaciti. Zahtjeve koji su nepotpuni Vijeće neće uzimati u obzir.

Zadnja izmjena na stranici: 18. svibnja 2021. godine u 12:55 sati objavom  I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2021. godinu te I. dopune Potvrde, koje možete pronaći niže u ovoj objavi.

PROPISI:
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 141/06, 38/09, 56/16, 98/19)
Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ("Narodne novine" broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14)

 

 

Prilog: