GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OPĆINE PUNAT ZA 2018.GODINU

15.02.2019.
Dokumenti

Sukladno čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj  3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici objavljuju godišnje financijske izvještaje na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje.

Financijski i konsolidirani financijski izvještaji za 2018.  godinu - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 13. ožujka 2019. godine u 14:00 sati objavom konsolidiranih financijskih izvještaja Općine Punat za 2018. godinu.