Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U 2024. GODINI

09.01.2024.

Pozivamo udruge da se prijave za financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro koji se planiraju provesti u 2024. godini.
 
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program ili projekt za sljedeća prioritetna područja:
 
 - Prioritetno područje 1 – Programi javnih potreba u sportu (osigurano 32.000,00 €)

 - Prioritetno područje 2 – Programi razvoja civilnog društva (osigurano 28.000,00 €) 
 

Natječaji

Natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme "MESOPUSTA 2024."

28.12.2023.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 36/22) općinski načelnik raspisuje
 
            Natječaj za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme „Mesopusta 2024.“
 
Prikupljaju se ponude za pružanje ugostiteljskih usluga u prostoru „Narodnog doma“ u Puntu, Novi put 2, za vrijeme fešti te drugih zabavnih događanja za vrijeme „Mesopusta 2024.“ u razdoblju od 13. siječnja 2024. godine do zaključno s 10. veljače 2024. godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - PRUŽANJE ELEKTROTEHNIČKIH POSLOVNIH USLUGA U 2024. GODINI

14.12.2023.

Predmet nabave je usluga pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2024. godini.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2

51521 Punat
 

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - PRUŽANJE GRAĐEVINSKIH TEHNIČKO POSLOVNIH USLUGA U 2024. GODINI

14.12.2023.

Predmet nabave je usluga pružanje građevinskih tehničko poslovnih usluga u 2024. godini.
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
 

 
OPĆINA PUNAT
Novi put 2

51521 Punat
 

Natječaji

POZIV NA DOSTAVU PONUDA - IZVOĐENJE UNUTARNJIH RADOVA NA OBJEKTU STARA ŠKOLA U STAROJ BAŠKI

20.11.2023.

Predmet nabave je izvođenje unutarnjih radova na objektu Strara škola u Staroj Baški sukladno Glavnom projektu rekonstrukcije i opremanja Zgrada društvene namjene - kulturni centar Stara Baška, broj elaborata 10/2021A izrađenog od aka TiM d.o.o., Trg R.Hrvatske 1/2, 51000 Rijeka i Troškovniku (Prilog 2.).
 

Natječaji

Stranice