ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

28.11.2017.
Uprava

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) i članka 29. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat ('Službene novine Primorsko – goranske županije' broj 12/18, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici održanoj 23. kolovoza 2022. godine donosi Rješenje o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti.

 


Članovi Odbora su:

Rozana Radolović - predsjednica
Maja Polonijo - članica
Irena Žic-Orlić - članica
Alica Karabaić - član
Vesna Orlić - članica
 


Odbor za društvene djelatnosti:

- razmatra osiguravanje potreba građana iz područja predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja te prati provođenje politike u tim oblastima,

- razmatra, predlaže i prati provođenje politike iz područja kulture, tjelesne kulture, športa i tehničke kulture,

- razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem zdravstvene zaštite,

- obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Punat.


Zadnja izmjena na stranici 09. rujna 2022. godine u 08:46 sati