IZVJEŠTAJ o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Punat za 2019. godinu

19.06.2020.
Dokumenti

            Člankom 31. stavkom 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne Novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) propisano je da je trideset posto sredstva naknade prihod proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području nezakonito izgrađena zgrada nalazi, a koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.  
            Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Punat za 2019. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18. prosinca 2018. godine te je njime planiran prihod u iznosu od 30.000,00 kn.
            Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine usvojilo je Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonico izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Punat za 2019. godinu.