Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

19.01.2018.
Natječaji

Objavljuje se POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Oglas za prijam u službu referenta za računovodstvo i javne prihode, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova objavljen je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj web stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 27. prosinca 2017. godine. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti 2 kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa, a koje će se održati:  26.1. (petak) 2018. godine s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Punat, Novi put 2, Punat.

Po provedbenom natječajnom postupku u službu na određeno vrijeme primljen je kandidat Franjo Orlić iz Punta.

Osvježeno 7. veljače 2018. u 10:00

POZIV - U PRILOGU:


Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme na radnom mjestu 
 
REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE
– 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova (uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci) uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARAJ – oglas za prijam u službu“ na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. 
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj internet stranici Općine Punat i oglasnim pločama Općine Punat dana 27. prosinca 2017. godine.

Oglas i obavijest u svezi provedbe - U PRILOGU: