ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

15.04.2022.
Uprava

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) i članka 29. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Punat ('Službene novine Primorsko – goranske županije' broj 12/18, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat na 7. sjednici održanoj 12. travnja 2022. godine donosi, donijelo Rješenje o imenovanju članova Odbora za statutarno-pravna pitanja.


Članovi Odbora su:

Ivana Radić - predsjednica
Ivana Pajalić Oršić - članica
Jasna Trinajstić Krause - članica
 


Odbor za statutarno-pravna pitanja:

- predlaže Statut Općine Punat i Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika o radu Općinskog vijeća,

- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

- obavlja i druge poslove određene Statutom.


Zadnja izmjena na stranici 15. travnja 2022. u 13:40 sati