III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat

21.09.2018.
Prostorno planiranje

NOVO!

Odluku o donošenju III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj 19. rujna 2018. godine na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“, broj 153/13 i 65/17), članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18), Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 37/15 i 6/18) i Suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: 350-02/18-11/16, URBROJ: 531-05-1-1-2-18-5 od 13. rujna 2018. godine.
Odluka je objavljenja u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 30/18.

Stranica osvježena 16. listopada 2018. godine u 12:30 sati.


Temeljem članka 105. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18),   općinski načelnik Općine Punat, donio je Zaključak o utvrđivanju konačnog Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat. Izvješće o provedenim javnoj i ponovljenoj javnoj raspravi te tekstualni i grafički dio Plana - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici: 7. lipnja 2018. u 09:50 sati.

 


Temeljem članka 96. st. 3 Zakona o prostornom uređenju  objavljuje se ponovljena javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.
Ponovljena javna rasprava o Prijedlogu III. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Punat provest će se u razdoblju od 20. ožujka do zaključno 3. travnja 2018. godine.
Tekst objave Ponovljene javne rasprave nalazi se u prilogu:

Zadnja izmjena na stranici: 11.03.2018. u 00:18 sati


Uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat može se izvršiti za vrijeme trajanja JAVNE RASPRAVE od 19. do 26. veljače 2018. godine u prostoriji vijećnice ("Mala sala") svakoga dana osim nedjelje od 09:00 do 14:00 sati i na našoj web stranici.
Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga PPUOP.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga PPUOP održat će se za sve zainteresirane dana 22. veljače 2018. godine (ČETVRTAK) u zgradi Općine Punat (Narodni dom - Vela sala) s početkom u 18:00 sati.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog prostornog plana mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, ili dostaviti poštom na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, zaključno do 26. veljače 2018. godine. Prijedlozi, očitovanja, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, te čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzimati u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Osvježeno 19. veljače 2018. godine u 08:43 sati.

Materijal za uvid - U PRILOGU


Objavljuje se obavijest o JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat.  Javna rasprava provest će se u razdoblju od 19. veljače 2018. god do zaključno 26. veljače 2018. godine.

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u zgradi Općine Punat (Narodni dom- Mala sala), Novi put 2, Punat,  svakim  radnim danom od 9,00 do 14,00 sati. Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni, grafički dio i sažetak Prijedloga PPUOP.
Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga PPUOP održat će se  dana 22. veljače 2018. godine (četvrtak) u zgradi Općine Punat (Narodni dom-Vela sala) s početkom u 18,00 sati.
Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog prostornog plana mogu se upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida ili dostaviti na adresu: Općina Punat, Novi put 2, 51 521 Punat, zaključno do 26. veljače 2018. godine.

Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat  je objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zadnja izmjena na stranici 15. prosinca 2017. u 06:59


Temeljem članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju (N.N. broj 153/13) objavljuje se Odluka o izradi III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Punat. Odluka je objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ br. 37/15 dana 19. prosinca 2015. godine.