PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu urbanističko – arhitektonsko- krajobrazno – likovnog idejng rješenja "SPOMENIKA/UMJETNIČKOG OBILJEŽJA MORU NA CENTRALNOM TRGU U PUNTU / Predstavljamo pobjednički projekt "SEA BREEZE"

17.10.2019.
Natječaji

Nakon provedenog natječaja i natječajnog postupka, predstavljamo mještanima pobjednički projekt naziva "SEA BREEZE" o kojem je pisao Novi list.

3D projekcija - OVDJE
U prilogu - tekstualno obrazloženje:

Osvježeno 17. listopada 2019.  godine u 11:15
 

OPĆINA PUNAT raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR) organizira i provodi: javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu urbanističko – arhitektonsko- krajobrazno – likovnog idejng  rješenja
"SPOMENIKA/UMJETNIČKOG OBILJEŽJA MORU NA CENTRALNOM TRGU U PUNTU (na otoku Krku)

RASPISIVAČ NATJEČAJA: Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat, OIB: 59398328383, Odgovorna osoba: Marinko Žic tel.: +385 (0) 51 854 140,  e-mail: opcina@punat.hr
ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA: DRUŠTVO ARHITEKATA RIJEKA (DAR), Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka, OIB: 02738753386,Odgovorna osoba: Gorana Stipeč Brlić, dipl.ing.arh.tel. +385 (0)91 9251 526 e-mail: info@d-a-r.hr
Izrađivač natječajnog elaborata: Petra Karuza, ovl. arh., A 4036, Rijekaprojekt-Koning d.o.o., Moše Albaharija 10a, 51000 Rijeka, OIB: 83396263429, e-mail: karuza.petra@gmail.com  tel:  +385 98 1760735
Registarski broj natječaja pri HKA:  80-19/PN-UAKL/NJN

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA je izrada urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog idejnog rješenja spomenika točnije umjetničkog obilježja moru na centralnom trgu u Puntu. Svrha je dobivanje kvalitetnog idejnog rješenja spomenika tj.umjetničkog obilježja moru te odabir najboljeg prijedloga za realizaciju, koje će poslužiti kao podloga za izradu daljnje potrebne projektne dokumentacije. 
PRAVO SUDJELOVANJA i OGRANIČENJA u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe, i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova, bez obzira na mjesto prebivališta/sjedišta. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh.Ovlašteni arhitekt koji nije hrvatski državljanin može zatražiti privremeni upis stranog ovlaštenog arhitekta u Hrvatsku komoru arhitekata. Ostali autori mogu biti umjetnik/ca sa završenom likovnom akademijom, umjetnik/ca s referentnom umjetničkom djelatnošću, dipl.dizajner, mag.ing.prosp.arch., student/ica arhitekture, student/ica krajobrazne arhitekture, student/ica dizajna ili student/ica likovnih umjetnosti i dr. Svi uvjeti detaljno su definirani u uvjetima natječaja koji su objavljeni na web stranicama općine Punat i Društva arhitekata Rijeka te u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

ROKOVI: Početak natječaja je 04.srpnja 2019. godine.Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja zaključno s 24. srpnja 2019. godine. Pitanja se dostavljaju Provoditelju putem elektroničke pošte na e-mail: info@d-a-r.hr s naznakom: PITANJA ZA NATJEČAJ – UMJETNIČKO OBILJEŽJE, PUNAT.3.3. Odgovori će biti objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) i na mrežnim stranicama Društva arhitekata Rijeka (www.d-a-r.hr) do 31. srpnja 2019. Rok za predaju natječajnih radova je 03. rujan 2019. do 16,30 sati bez obzira na način dostave, na adresu Društva arhitekata Rijeka, Ivana Dežmana 2a, 51000 Rijeka. U slučaju produljenja natječajnog roka raspisivač natječaja će o promjeni roka svim zainteresiranim poslati pismenu obavijest. Promjenu roka raspisivač natječaja će objaviti na isti način kao i raspis natječaja.Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 16.rujna 2019. Natječajni se elaborat dostavlja svim zainteresiranima putem web poveznice: https://bit.ly/2FQiSNK

NAGRADE: Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 50.000.00 kuna neto.Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade u neto iznosu kako dalje slijedi:
Neto iznos
1. Nagrada: 25.000,00 kuna
2. Nagrada: 15.000,00 kuna
3. Nagrada: 10.000,00 kuna
Procijenjena vrijednost investicije iznosi (bez pdv-a) okvirno 240.000,00 kuna. Procijenjena vrijednost nabave daljnje projektne dokumentacije temelji se na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije iznosi ukupno 25.000,00 kuna. Ugovor o javnim uslugama obuhvaća izradu glavnog i izvedbenog projekta po svim strukama.
KRITERIJI Ocjenjivački sud natječajne radove ocjenjuje u pogledu ispunjavanja formalnih uvjeta raspisa natječaja i obzirom na urbanističko-arhitektonsku-umjetničku uspješnost predloženog rješenja a sve kako je detaljno opisano u uvjetima natječaja koji su objavljeni na web stranicama općine Punat i Društva arhitekata Rijeka te u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
OCJENJIVAČKI SUD
Predsjednik
1. Ida Križaj Leko, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt, predstavnik provoditelja
Članovi:
2. Marinko Žic, načelnik Općine Punat, predstavnik Raspisivača
3. Igor Eškinja, umjetnik, akademski slikar, predstavnik Provoditelja
Zamjenik:
Goran Bonifačić, zamjenik načelnika, predstavnik Raspisivača
Tehnička komisija:
Ana Orlić, mag.ing.arh.
Tajnik:
Damian Sobol Turina, mag.ing.arh.urb.

Natječaj je raspisan  u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma i Zakonom o javnoj nabavi. Evidencijski broj iz plana javne nabave: PN 1/19.