1. izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu

26.09.2017.
Dokumenti

1. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  U OPĆINI PUNAT U 2017. GODINI donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13  147/14 i 36/15)  i članka 32. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 25/09, 35/09 i 13/13),  na 30. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 11/17 .