Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

19.06.2020.
Odluke

Općinsko vijeće Općine Punat donijelo je na 29. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

OBRAZLOŽENJE