Lipanj 2024

JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA ZA NASELJE STARA BAŠKA

19.06.2024.

Na temelju članka 9. Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/20, 11/21 i 8/24) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA:081-01/23-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-8 i 13) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje
 
JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta za naselje Stara Baška
 
Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećoj lokaciji:
 
NASELJE STARA BAŠKA

Natječaji

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat

13.06.2024.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15 i 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.
 

POZIV NA SUDJELOVANJE U ANKETI O RAZDVAJANJU OTPADA

10.06.2024.

U sklopu realizacije ZERO WASTE certificiranja otoka Krka, općine su dužne provoditi godišnje savjetovanje sa građanima o njihovim praksama i zadovoljstvu uslugom. Zero Waste (“Bez Otpada”) strategija primjenjuje mjere i aktivnosti kako bi se postojeći procesi zamijenili onima koji su bliže kružnoj ekonomiji.
Stoga Vas pozivamo da ispunite anketu u sklopu istraživanja i ostvarenju ciljeva Zero Waste strategije otoka Krka.
Za anketu vam je potrebno 5-10 minuta

Obavijesti

IZBORI ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE 2024.

07.06.2024.

Birački odbor omogućit će glasovanje biraču koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto radi glasovanja (jer je bolestan kod kuće, osoba s tjelesnom manom, nepokretna osoba i sl.), ako birač o tome obavijesti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor najkasnije do 12,00 sati na dan održavanja izbora.

Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2024.

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor predstavnika Općine Punat u nadzornom odboru trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o.

05.06.2024.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 36/22), Općinski načelnik Općine Punat, dana 5. lipnja 2024. godine, raspisuje
 

Javni poziv za podnošenje prijava za izbor predstavnika Općine Punat u nadzornom odboru trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o.
 

Općina Punat poziva zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom za podnošenje prijava za izbor predstavnika Općine Punat u nadzornom odboru trgovačkog društva Ponikve voda d.o.o.
 

Natječaji