POZIV NA DOSTAVU PONUDA

02.10.2020.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području Općine Punat u 2020. i 2021. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA“.  
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 16. listopada 2020. godine do 12:00 sati.
 
Detalji poziva i troškovnik - U PRILOGU:

Zadnja izmjena na stranici 20. listopada 2020. godine u 14:00 sati objavom Odluke o poništenju provedenog postupka.