Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini

14.05.2020.
Dokumenti

Člankom 33. stavak 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj:  94/13, 73/17, 14/19, 98/19) propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u 2019. godini, donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 28. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine, a objavljeno je u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 16/20.

ZAKLJUČAK
IZVJEŠĆE