PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

28.09.2017.
Odluke

"Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama  zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je nastala." Izvorni tekst preuzet sa stranice Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske


Više o ostvarivanju prava na pristup informacijama u Općini Punat - OVDJE
PROPISI:

Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10 - pročišćeni tekst)

Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj. 25/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 85/15)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ("Narodne novine", broj 83/14)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 15/14)

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija ("Narodne novine", broj 67/17)

Uputa za provedbu članka 10. ZPPI – Proaktivna objava informacija 

Smjernice za provedbu članka 11. ZPPI – Savjetovanja s javnošću 

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 83/2014)


Zadnja izmjena na stranici 06. listopada 2017.