1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2017. godini

24.01.2018.
Dokumenti

1. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  U OPĆINI PUNAT U 2017. GODINI donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13  147/14 i 36/15)  i članka 32. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 25/09, 35/09 i 13/13),  na 8. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017. godine. Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 38/17 .