Javna nabava male vrijednosti "Izgradnja pristupne prometnice s parkiralištem te uređenje priključaka uz objekte POS Punat - stambeni niz A i B

17.11.2017.
Natječaji

Javna nabava male vrijednosti "Izgradnja pristupne prometnice s parkiralištem te uređenje priključaka uz objekte POS Punat - stambeni niz A i B, objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 24. studenog 2017. godine pod brojem objave: 2017/S 0F 2-0024521.

Zadnja promjena na stranici 28. studenog 2017. godine u 15:02 sati


Objavljuje se Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Savjetovanje je provedeno u razdoblju od 17. do 22. studenog 2017. godine, putem ove web stranice.
Izvješće - U PRILOGU:

Zadnja promjena na stranici: 23. studenog 2017. godine u 09:09 sati


Općina Punat priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti „Izgradnja pristupne prometnice s parkiralištem te uređenje priključaka uz objekte POS Punat – stambeni niz A i B“. 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.
Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. 
Sukladno prethodno navedenom, a temeljem članka 198. stavka 3. Zakona objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, projektnu dokumentaciju i  troškovnik za predmetni postupak javne nabave, te molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 22. studenog 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte opcina@punat.hr 
Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama. 
DOKUMENTACIJA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE - U PRILOGU: