Objavljuje se popis važećih kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Punat

14.04.2015.
Natječaji

UPDATE II. : Objavljuje se dokumentacija po provedenom postupku zaprimanja kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Punat

 


UPDATE: Obavještavamo mlade s područja Općine Punat da se s obzirom na nedovoljan broj zaprimljenih kandidatura za članove SAVJETA MLADIH OPĆINE PUNAT, produžava rok za prijavu kandidata za Savjet mladih do 1. travnja 2015.g

Mladi preko Savjeta mladih omogućeno Vam je  je sudjelovanje u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 23/14) i Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Punat Javnim pozivom od 5. studenog 2014. godine, Odbor za izbor i imenovanja objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Punat.