PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2018. GODINI

03.01.2018.
Dokumenti

PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2018. GODINI


Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12, 143/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine.
Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 38/17.