ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2022. GODINU

08.12.2021.
Odluke

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 8/18,10/19, 3/20 i 3/21) Općinsko vijeće Općine Punat, na 4. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2021. godine donijelo je
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2022. godinu