Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini

28.03.2019.
Dokumenti

Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2018. godini („Službene novine Primorsko-goranske  županije“ broj 38/17). Na sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine donesena je Prva izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini („Službene novine Primorsko-goranske  županije“ broj 20/18). Druga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u Općini Punat u 2018. godini donesena je na sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine („Službene novine Primorsko-goranske  županije“ broj 42/18). Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesen je na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članak 32. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 35/09, 13/13 i 19/13 – pročišćeni tekst), a prema predviđenim planskim ulaganjima i izvorima financiranja.
Sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18) postoji obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave da predstavničkom tijelu podnese izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Punat u 2018. godini usvojeno je na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Punat od 22. ožujka 2019. godine i objavljeno u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 7/19.