Travanj 2024

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - IZVOĐENJE RADOVA I NABAVA OPREME ZA GRAĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PUNTU

23.04.2024.

Predmet nabave je izvođenje radova i nabava opreme za građenje i opremanje dječjeg igrališta u Puntu sukladno Troškovniku (prilog 2.).
 

 CPV oznaka: 45236210-5 Radovi na gornjem ustroju za dječja igrališta

                      37450000-7 Oprema za sportove na igralištima i terenima.
 

Natječaji

JAVNI POZIV ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA ZA NASELJE STARA BAŠKA

22.04.2024.

Na temelju članka 9. Odluke o parkirališnim površinama i načinu parkiranja na području Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 21/20, 11/21 i 8/24) i Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima (KLASA:081-01/23-01/1, URBROJ: 2170-31-02/1-23-1 od 22. svibnja 2023. godine) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, raspisuje
 
Javni poziv za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta za naselje Stara Baška

Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA I TERASA

19.04.2024.

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 10/19 i 9/21) i Odluke o lokacijama za zakup javnih površina KLASA: 081-01/24-01/01, URBROJ: 2170-31-02/1-24-5 raspisuje se
 

Javni natječaj za zakup javnih površina i terasa
 

Natječaji

E-sjednice Općinskog vijeća Općine Punat

19.04.2024.
eSjednice za građane

2024.
Objavljeno 19. travnja 2024. godine :

Objavljen je dnevni red 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Punat. Sjednica će se održati u srijedu, 24. travnja 2024. godine s početkom u 19:00 sati. Dnevni red i dokumenti za sjednicu dostupni su OVDJE
 

 

Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba, vijećnici, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu,  imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:
- da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Upravnom odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, dostavlja se adresa i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;   
- ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica kao i o temama dnevnog reda, odnosno ovisno o tome koliko je prethodno na sjednicu pozvano drugih osoba koje su potrebne na sjednici;
- pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;
- osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

ZA PRIJAVU PRISUSTVOVANJA NA SJEDNICI ZAINTERESIRANI KORISTE OBRASCE ZAHTJEVA OBJAVLJENE OVDJE


Općinsko vijeće

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

16.04.2024.

Odlukom o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi mijenja se članak 30. stavak 1. na način da se omogućuje pravo na financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima mirovina koji imaju i drugi prihod osim mirovine, pod uvjetom da iznos ukupnih prihoda korisnika ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine.
 
Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje zainteresirane javnosti s prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi te prikupljanje prijedloga i primjedbi zainteresirane javnosti koji će se razmatrati i eventualno prihvatiti. 

OBAVIJEST BIRAČIMA

15.04.2024.

Birački odbor omogućit će glasovanje biraču koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto radi glasovanja (jer je bolestan kod kuće, osoba s tjelesnom manom, nepokretna osoba i sl.), ako birač o tome obavijesti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor najkasnije do 12,00 sati na dan održavanja izbora.
 

Izbori za zastupnike za Hrvatski sabor 2024

Stranice