POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

19.01.2022.

Zadnja objava na web stranici 19. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru koja se nalazi u PRILOGU
Predmet nabave je usluga obavljanja komunalnih poslova skloništa za životinje i sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda na području Općine Punat sukladno priloženom troškovniku.

Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

14.01.2022.

Zadnja promjena na stranici 14. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru.
Dana 13. prosinca 2021. godine Općina Punat raspisala je Poziv na dostavu ponuda.
Predmet nabave je usluga pružanje elektrotehničkih poslovnih usluga u 2022. godini.
Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa Naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:
OPĆINA PUNAT

Natječaji

Javni poziv za prijavu djece školskih obveznika za školsku godinu 2022./2023.

13.01.2022.

Pozivamo roditelje djece koji su školski obveznici za školsku godinu 2022./2023. rođene od 1. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine na obvezu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole.
Prema planu upisa djece u prvi razred osnovne škole koje je donio Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u Primorsko-goranskoj županiji prijave za upis u prvi razred OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Krk bit će omogućene elektronskim putem od 24. do 28. siječnja 2022. godine.

Obavijesti

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

13.01.2022.

Zadnja promjena na stranici 13. siječnja 2022. godine objavom Odluke o odabiru - građevinsko tehničke poslovne usluge koja se nalazi u PRILOGU. 
Dana 13. prosinca 2021. godine Općina Punat objavila je Poziv za dostavu ponuda.
Predmet nabave je usluga pružanja građevinsko tehničkih poslovnih usluga u 2022. godini.

Natječaji

JAVNI POZIV ZA NABAVU SJEMENA DJETELINA, TRAVA I DJETELINSKO TRAVNIH SMJESA I NABAVU SJEMENA ZA SJETVU CVJETNIH TRAKA

12.01.2022.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem goveda sa područja Gorskog kotara za nabavu sjemena djetelina, trava i djetelinsko-travnih smjesa te poljoprivredne proizvođače sa područja Primorsko-goranske županije za nabavu sjemena za sjetvu cvjetnih traka.

Obavijesti

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Punat - Savjetovanje zatvoreno

10.01.2022.

                Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana. 

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE ZA 2022. GODINU

10.01.2022.

Objavljuje se JAVNI  NATJEČAJ  ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I  PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE U 2022. GODINI. 
 
Pozivamo udruge da se prijave za financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro koji se planiraju provesti u 2022. godini.
 
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program ili projekt za sljedeća prioritetna područja:
 

Natječaji

JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

10.01.2022.

Objavljuje se JAVNI POZIV za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

Prikupljaju se ponude za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta na sljedećoj lokaciji:
 
 - NASELJE PUNAT

1. Na rezerviranom parkiralištu broj 2: „Naselje Punat, kod starog dječjeg vrtića“ utvrđuje se 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto broj 4.
2. Na rezerviranom parkiralištu broj 4: „Naselje Punat, Ulica 17. Travnja iza kućnih brojeva 10, 14 i 22“ utvrđuje se 1 (jedno) rezervirano parkirališno mjesto broj 3.

Natječaji

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Punat - REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR

07.01.2022.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat raspisuje
NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:
REFERENT – PROMETNI I KOMUNALNI REDAR - (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Natječaji

Stranice