PLAN RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2018. GODINU

03.01.2018.
Dokumenti

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE ZA 2018. GODINU


Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne Novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13, 19/13 – pročišćeni tekst),  na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine-
Dokument je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 38/17.