POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

26.09.2017.
Dokumenti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na temelju članka 108. Zakona o Proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15 ) članka 32. Statuta Općine Punat ( „Službene novine PGŽ“  25/09, 35/09 i 13/13) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/2013 ) na 4. sjednici održanoj 15. rujna 2017.godine. Izvještaj je objavljen u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 25/17.