Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (u dijelu koji se odnosi na izvanredno održavanje) u 2020. i 2021. godini.

12.06.2020.
Natječaji

Objavljuje se Poziv na dostavu ponuda za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (u dijelu koji se odnosi na izvanredno održavanje) u 2020. i 2021. godini. Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja ili putem pošte preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj je naziv i adresa naručitelja te naziv i adresa ponuditelja. Na vanjskom omotu mora biti adresa i oznaka sljedećeg sadržaja: OPĆINA PUNAT, Novi put 2, 51521 Punat - „PONUDA: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA“
 
Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju najkasnije do 23. lipnja 2020. godine do 12:00 sati. Naručitelj zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu.
Tekst Poziva s ponudbenim listom i troškovnik - U PRILOGU

Zadnja izmjena na stranici 14. srpnja 2020. godine objavom Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.