EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA NA LOKALNOJ RAZINI

20.11.2017.
Dokumenti

Odluku o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini donijelo je Općinsko vijeće Općine Punat na 6. sjednici održanoj 17. studenog 2017. godine

ODLUKA

EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA NA LOKALNOJ RAZINI